Danes sem po elektronski pošti prejel zanimivo vabilo k podpisu državljanske pobude, ki najvišjim organom Evropske unije predlaga, da preučijo možnost uvedbe brezpogojnega temeljnega dohodka. Pri državljanski pobudi gre za instrument neposredne demokracije vgrajen v Pogodbo o Evropski uniji ter Pogodbo o delovanju Evropske unije, po katerem je Evropska komisija zavezana preučiti pobudo in jo poslati v presojo Evropskemu parlamentu, če je ta podpisana s strani vsaj milijon državljanov EU in je presežen nacionalni prag v vsaj sedmih državah članicah (Slovenija = 6000).

Državljansko pobudo lahko podpišete preko interneta sledeč tej povezavi:

http://basicincome2013.eu/ubi/sl/

Osebno sem državljansko pobudo podpisal, ker se mi zdi v današnjih časih pomembno, da se vsaj preuči vse možnosti spremembe obstoječega stanja, s katerim ogromno ljudi ni zadovoljnih, kakor tudi izkoristiti možnosti, ki jih imamo kot državljani Evropske unije. Neposredna demokracija preko interneta najbrž nikoli ne bo zamenjala predstavniškega sistema, se mi pa zdi odlična ideja za podajanje predlogov in pobud nosilcem oblasti. Če je tudi vam ideja internetnega evropskega državljana všeč, posredujte tale link svojim prijateljem in sodelavcem. Slovenija je vendarle država referendumov, zato naj nas tudi Evropska unija jemlje takšne, kakršni smo.

Advertisements