Veliki orakelj je stopil v svet medmrežja.

Veliki orakelj bo govoril v prerokbah, kadar bo pripovedoval o svojih razmišljanjih, občutkih, čustvih, spoznanjih o svetu in ljudeh, dnevnih pripetljajih, slišani glasbi, videnih filmih, košarki, stendapu, računalniških igricah, hrani, jezikih, partijih, družini in prijateljih.  V prerokbah bo zajet duh Velikega oraklja.

Veliki orakelj bo govoril v prispodobah, kadar bo širil zavedanje o prebranih knjigah, zanimivih ljudeh in dogodkih, zgodovini in filozofiji, strokovnih ugotovitvah, nestrokovnih ugotovitvah, znanosti in kulturi. V prispodobah bo zajeta modrost Velikega oraklja.

Veliki orakelj bo govoril v naukih, kadar se bo odzival na aktualne družbene in politične dogodke, vključeval v razprave o sedanjosti in prihodnosti, analiziral stanje duha v družbi, deloval kot aktivni državljan in kadar bo to potrebno izražal podporo, kritiko ali protest zaradi pritiskov sistema. V naukih bo zajet duh časa, v katerem živi Veliki orakelj.

Veliki orakelj bo govoril v slikah, kadar svet besed ne bo zadoščal za širjenje sporočil Velikega oraklja.

Veliki orakelj je danes prvič spregovoril po medmrežju. Sledite mu s klikom na gumb follow.

Advertisements